Structurile de economie socială- o nouă şansă pentru persoanele defavorizate

Economia socială s-a dovedit a fi cel mai bun serviciu de incluziune socială şi o şansă pentru grupurile vulnerabile la o viaţă normală.

Economia clasică presupune profit pentru acţionari, însă în economia socială acesta serveşte îndeplinirii obiectivelor majore ale acesteia, respectiv facilitarea accesului pe piaţa muncii, prin crearea de noi locuri de muncă, a cât mai multor persoane defavorizate,  contribuind astfel la atingerea unui alt obiectiv important: promovarea incluziunii sociale şi combaterea excluziunii sociale. Domeniu nou şi prea puţin exploatat şi studiat, economia socială reprezintă activitatea economică în care veniturile şi profitul sunt reinvestite în dezvoltarea de noi programe sociale şi, în special, în crearea de noi locuri de muncă prin înfiinţarea de structuri de economie socială ,unde prioritate la angajare o au persoanele supuse riscului de marginalizare.

Structurile de economie socială sunt, la rândul lor, instrumente flexibile şi durabile pentru dezvoltarea economiei sociale, tocmai pentru că funcţionează după principiul nediscriminării şi egalităţii de şanse pentru persoanele supuse riscului excluziunii sociale. Structura de economie socială funcţionează după aceleaşi principii ale unei economii de piaţă şi este recomandat să aibă profit pentru a fi sustenabilă.

FUNDAŢIA PAEM ALBA este un promotor real al economiei sociale, domeniu din păcate prea puţin reglementat la noi în ţară. În acest scop, FUNDAŢIA PAEM ALBA, împreună cu Asociaţia “AUR”-Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, au implementat proiectul „Fortis – Ferestre deschise incluziunii sociale pentru persoanele vulnerabile”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”, având ca activitate principală “Crearea a 8 Structuri ale Economiei sociale”, infiinţându-se astfel 43 noi locuri de muncă din care 31 pentru persoane aparţinând grupurilor defavorizate.  Experţii de incluziune socială din cadrul proiectului Fortis au oferit servicii de consiliere şi informare despre principiile şi obiectivele economiei sociale şi oportunităţile de ocupare pe care înfiinţarea de structuri de economie socială le oferă, pentru un număr de peste 100 de personae selectate în grupul ţintă.

Activităţile proiectului au fost concepute ca un feedback pozitiv la nevoile specifice ale acestuia, de integrare/reintegrare pe piaţa extrem de dinamică a ocupării. Activitatea “Schimb de bune practice în domeniul economiei sociale” a oferit posibilitatea unui benefic schimb de experienţă între angajaţii structurilor nou înfiinţate în cadrul proiectului şi  angajaţii altor structuri de profil, în timp ce activitatea „Servicii de asistenţă, mentorat şi tutorat”, ce presupunea efectuarea unor stagii  de practică pentru un număr de 20 de personae defavorizate din grupul ţintă, în structuri de economie socială, a oferit de asemenea acestora, şansa de a veni în contact cu persoane aflate în situaţii similare, şi au avut drept scop, sensibilizarea factorilor implicaţi în furnizarea de servicii grupurilor vulnerabile şi promovarea incluziunii sociale, având în vedere lipsa muncii formale şi stabile, lipsa unor calificări adecvate pentru acestea, şi mentalitatea socială reticentă care determină accesul scăzut pe piaţa muncii, influenţând în mod negativ viaţa profesională şi socială. Necesitatea implementării prezentului proiect derivă tocmai din nevoia de combaterea excluziunii sociale şi nevoia de ocupare a grupului ţintă.

Persoanele nou angajate în cadrul celor 8 structuri de economie socială nou înfiinţate, au profitat direct de efectele pozitive demonstrate ale economiei sociale, sub aspectul:

-creşterii stimei de sine

-integrării şi menţinerii pe piaţa muncii

-creşterii competenţelor sociale

-creşterii economiei şi a creşterii bunăstării comunităţii

Totodată au fost informate că:

-înfiinţarea structurilor de economie socială contribuie activ la dezvoltarea economiei sociale prin crearea de noi locuri de muncă pentru persoanele aflate în situaţii de dificultate,

-locurile de muncă nou create sunt sigure şi de înaltă calitate,

-remuneraţia oferită este corectă, asigurând astfel persoanelor angajate un venit financiar constant şi sigur,

-având un venit financiar constant, persoanele aparţinând grupurilor defavorizate câştigă independenţă financiară şi în consecinţă independenţă socială, oferindu-le posibilitatea de a fi acceptaţi în societate ca membrii activi, participanţi la viaţa socială, cu drepturi depline.

La angajare, beneficiarii au fost sfătuiţi:

-să afişeze o atitudine pozitivă şi productivă, deoarece motivaţia şi interesul manifestat pentru prestarea activităţilor profesionale, sunt esenţiale pentru o bună activare în câmpul muncii, (în faţa provocărilor de pe piaţa extrem de dinamică a muncii să aibă o atitudine pozitivă, să nu cedeze şi să răspundă cu curaj şi încredere în orice împrejurare),

– să aibă încredere în forţele proprii şi voinţă de a răzbate,
– să asigure angajatorul şi să demonstreze că doreşte să muncească şi să se dezvolte profesional în funcţie de potenţialul propriu,
– să dea dovadă de corectitudine şi respect atât faţă de angajatori/colegi cât şi de potenţialii clienţi,
– să muncească respectând normele de calitate şi termenele de livrare,
– muncind vor câştiga îndemânare, dezvoltându-şi abilităţile şi mai apoi potenţialul, putând aspira la un loc de muncă mai bun.

Cea mai mare provocare în dezvoltarea economiei sociale este schimbarea mentalităţii. Sunt persoane care pur şi simplu nu acceptă faptul că persoanele vulnerabile pot face ceva bun şi în consecinţă pot câştiga bani, deoarece sunt leneşi nu pot să facă nimic util. Instituţiile nou înfiinţate vor să dovedească contrariul. Aici persoanele se vor simţi încurajate să se exprime, să interacţioneze, să ia atitudine şi mai ales să lucreze în echipă. Vor învăţa să-şi reanalizeze propriul potential şi să-şi învingă temerile având în vedere complexul de inferioritate, pentru a se reintegra eficient pe piaţa muncii.Cu oferirea unui loc de muncă potrivit şi cu 100% motivaţie acestea pot desfăşura o muncă productivă.

Aceasta este noua şansă oferită de înfiinţarea STRUCTURILOR DE ECONOMIE SOCIALĂ!