Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020

Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, aprobată de Guvern.. Documentele creează cadrul legal și strategic în domeniu și îndeplinesc o condiționalitate ex-ante a României, stabilită de Comisia Europeana pentru accesarea fondurilor structurale aferente perioadei de programare 2014-2020.

Principalele rezultate vizate prin implementarea Strategiei sunt:

  • creșterea gradului de ocupare a persoanelor sărace și vulnerabile prin programe de activare pe piața muncii;
  • creșterea sprijinului financiar pentru persoanelor cu venituri reduse și introducerea stimulentelor pro-activare;
  • promovarea incluziunii sociale a comunităților marginalizate printr-o abordare integrata, concentrata asupra copiilor;
  • îmbunătățirea funcționalității serviciilor sociale;
  • integrarea beneficiilor de asistenta sociala, a serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare si a altor servicii publice prin transformarea asistentului social intr-un „integrator” cu o atribuție solidă de management de caz;
  • investiții intr-un sistem de e-asistenta sociala;
  • creșterea rolului economiei sociale;
  • consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare și evaluare.

accesați link-ul pentru mai multe informații : http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transparenta/Dezbateri_publice/2015-04-17_Anexa1_ProiectHG_SIS.pdf