Stadiu indicatori P 1 „AUR”

In cadrul activitatii A.3.1 Servicii de informare si consiliere (profesionala si psihologica), pe baza tuturor documentelor intocmite in cadrul proiectului si a grupului tinta realizat, prezentam in cele ce urmeaza stadiul actual al indicatorilor realizati in cadrul proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Informarea si constientizarea asupra importantei promovarii incluziunii sociale.
 • Identificarea problemelor si a solutiilor din domeniul incluziunii sociale si a economiei sociale si analizarea bunelor practici in domeniu.
 • Transfer de cunostinte si bune practici in ceea ce priveste structuri de economie sociala.
 • Furnizarea de servicii de informare si consiliere profesionala si psihologica si furnizarea de servicii de asistenta, mentorat si tutorat.
 • Consolidarea nivelului de cunostinte si competente si a stimei de sine in randul persoanelor care apartin unor grupuri vulnerabile.
 • Furnizarea de programe de formare profesionala in domeniul incluziunii sociale personalului din cadrul serviciilor sociale.
 • Facilitarea accesului egal pe piata muncii a persoanelor care apartin unor grupuri vulnerabile prin infiintarea si dezvoltarea a 8 structuri ale economiei sociale; stimularea spiritului antreprenorial in randul grupurilor vulnerabile si cresterea oportunitatilor de ocupare.

Indicatorii proiectului realizati de catre “AUR” :

 1. 100 persoane care beneficiaza de orientare/consiliere.

Partenerul 1 „AUR” a orientat/consiliat 38 de persoane care au fost inregistrate in grupul tinta al proiectului.

2. 40 participanti FSE: persoane de etnie roma

Partenerul 1 „AUR” a inregistrat in grupul tinta al proiectului un numar de  17 persoane de etnie roma

3. 15 participanti FSE: persoane cu dizabilitati

Partenerul 1 „AUR” a inregistrat in grupul tinta al proiectului un numar de  3 persoane cu dizabilitati

4. 45 participanti FSE: alte grupuri vulnerabile

Partenerul 1 „AUR” a inregistrat in grupul tinta al proiectului un numar de  18 persoane din categoria „alte grupuri vulnerabile”, apartinand :

 • Familii monoparentale – 9 persoane
 • Familii cu mai mult de doi copii – 3 persoane
 • Persoane care traiesc din venitul minim garantat – 6 persoane   

5. 8 structuri de economie sociala infiintate

In cadrul proiectului, din partea Partenerului 1 „AUR” s-au infiintat doua structuri de economie sociala :

SC FORTIS FOOD SRL

SC FORTIS SOCIAL CATERING SRL

6. 43 de locuri de munca create de structurile de economie sociala

In cadrul proiectului au fost angajate urmatoarele persoane, potrivit evidentei de mai jos :

SC FORTIS FOOD SRL are create urmatoarele locuri de munca :

 • Bucatar sef – 1 pozitie
 • Ajutor bucatar – 2 pozitii
 • Livrator – 1 pozitie
 • Agent vanzari – 1 pozitie
 • Manager SES – 1 pozitie

SC FORTIS SOCIAL CATERING SRL create urmatoarele locuri de munca :

 • Bucatar sef – 1 pozitie
 • Bucatar – 1 pozitie
 • Ajutor bucatar – 1 pozitie
 • Ospatar – 2 pozitii
 • Muncitor intretinere – 1 pozitie
 • Administrator – 1 pozitie
 • Director – 1 pozitie

7. 43 de locuri de munca mentinute de structurile de economie sociala.

Partenerul 1 „AUR” va mentine locurile de munca din cadrul structurilor de economie sociala in perioada de sustenabilitate a proiectului.