Revista de economie socială

Revista de Economie socială se doreşte a fi un cadru de promovare,reflecţie şi dezbatere a temelor de interes pentru domeniul economiei sociale. Articolele şi studiile publicate vor reflecta aspecte teoretice, practice şi experienţe locale, naţionale şi transnaţionale. Sunt încurajate abordările inovatoare pentru dezvoltarea economiei sociale, reunind perspective teoretice din mediul academic şi de cercetare cu perspectivele practice ale organizațiilor profit şi non‐profit, ale experților din întreprinderile sociale şi administraţie.