Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”)

Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) este un instrument de finanțare la nivel European  gestionat direct de Comisia Europeană și menit să sprijine ocuparea forței de muncă, politica socială și mobilitatea forței de muncă în UE. Finanțarea EaSI este utilizată pentru a testa în practică idei de reformă, pentru evaluarea acestora și pentru dezvoltarea ulterioară a celor mai bune idei la o scară mai amplă în statele membre. Conceptul de inovare socială, cu un accent special pe tineret, este un element central al EaSI. Programul va oferi 10-14 milioane EUR anual pentru activitățile de inovare socială.

EaSI nu este un program izolat. Alături de Fondul social european (FSE) și Fondul european de ajustare la globalizare (FEAG), aceasta formează un set coerent de programe ale UE pentru promovarea ocupării forței de muncă, protecției sociale și incluziunii sociale, precum și a unor condiții de muncă de calitate pentru perioada 2014-2020.

Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) sprijină implementarea strategiei Europa 2020 în domeniile ocupării forței de muncă, afacerilor sociale și incluziunii-

Activitățile prioritare ale EaSI pentru perioada 2014-2020 vor ajuta statele membre să își modernizeze piețele muncii și sistemele de securitate socială și să crească rata de ocupare a forței de muncă, îndeosebi în rândul tinerilor. Alte misiuni importante vor fi sprijinirea creării de locuri de muncă, promovarea unei forțe de muncă cu o înaltă calificare, încurajarea adaptării la schimbări și anticiparea restructurărilor, îmbunătățirea mobilității geografice și promovarea inovării sociale.

Prin identificarea, analizarea și diseminarea celor mai bune practici, EaSI va sprijini eforturile de concepere și implementare a reformelor vizând domeniul social și ocuparea forței de muncă la nivel european, național, regional și local. Proiectele și activitățile concrete vor ajuta la testarea reformelor în practică, înainte de posibila dezvoltare a celor mai de succes la o scară mai amplă, inclusiv prin intermediul FSE.

În acest context, EaSI va aloca un buget de 10800000 euro pentru inovarea și experimentarea de politici sociale vizând ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor şi incluziunea grupurilor defavorizate, prin apelul lansat în luna septembrie 2015.

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=462&furtherCalls=yes