Platforma europeană de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale

Platforma europeană de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale este una dintre iniţiativele majore ale Strategiei Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. A fost elaborată pentru a ajuta statele membre în îndeplinirea obiectivului care vizează scoaterea a 20 de milioane de persoane de sub ameninţarea sărăciei şi a excluziunii sociale. Platforma a fost lansată în 2010 şi va rămâne activă până în 2020.

Mai multe informații găsiți la următorul link: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=ro.