Nonviolenţa în şcoala mea!

Manifestările de intoleranță și discriminare în școli pot lua mai multe forme. Deși acestea sunt comise de cele mai multe ori de către elevi, uneori ele pot fi săvârșite și de cadrele didactice sau de conducerea școlii.

Fenomenul de bullying se referă tocmai la aceste manifestări ale intoleranței, manifestări ce pot lua forma unor fapte pedepsite de lege, iar acestea ar trebui sesizate autorităților în măsură să intervină în astfel de cazuri. Astfel de fapte pot include:

– amenințări;

– vandalism, distrugerea bunurilor personale;

– acte de violență extremă

În anul şcolar 2014-2015 la Liceul Teoretic Teius în Centrul de Documentare şi Informare s-a desfașurat activitatea ”Nonviolenţa în școala mea”, coordonată de psihologul școlar Anamaria Filimon în colaborare cu prof.documentarist Popeiu Raluca și dirigintele clasei a V-a B Rusu Horațiu.

Scopul activităţii a constat în conștientizarea importanţei comportamentului nonviolent şi oferirea alternativelor de comportamente nonviolente.

Obiectivele proiectului:

– evaluarea dimensiunii fenomenului de violenţă în şcoală

– prevenirea violenţei în şcoală

Activităţile proiectului:

– vizionări de filme sugestive;

– dezbateri privind nonviolenţa în școală și rezolvarea conflictelor şcolare

– concurs de afișe privind nonviolenţa

Rezultate asteptate:

În urma acestor activităţi este de asteptat ca elevii să adopte un comportament conștient,controlat empatic și nonviolent

Produse finale

– diplome pentru fiecare grupă

– afişe nonviolenţă

IMG_20150512_120237 IMG_20150512_120248 IMG_20150512_120254 IMG_20150512_120300 IMG_20150512_120308 IMG_20150512_120321