MENTORATUL SI TUTORATUL – CONCLUZIILE ORGANIZARII SESIUNILOR IN CADRUL PROIECTULUI  

 

In luna august a anului curent, respectiv perioada cuprinsa intre 11.08.2015 – 19.08.2015 ( 7 zile ), in cadrul proiectului „FORTIS – FERESTRE DESCHISE INCLUZIUNII SOCIALE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE” – POSDRU/168/6.1/S/145650, Activitatea 3.2. Servicii de asistenta, mentorat si tutorat, s-au organizat sesiuni de tutorat si mentorat care au asigurat formarea abilităţilor practice prin actiuni complementare integrate intr-un stagiu de mentorat si tutorat.

Ca si elemente principale si caracteristici ale stagiului de mentorat si tutorat, enumeram, pentru publicul care poate si doreste sa se informeze pe pagina de internet a proiectului, urmatoarele :

 • oferirea de asistenta pentru clarificarea sarcinilor, atributiilor si competentelor pe care le are practicantul pe postul pe care a fost alocat;
 • ajută practicantul să descopere și să înțeleagă regulile de lucru din intreprindere și să descifreze “regulile nescrise ale acesteia;
 • identificarea si analiza experientelor si lectiilor invatate de catre practicant in timpul practicii in cadrul intreprinderii;
 • incurajarea analizei si a reflectarii asupra carierei profesionale practicantului;
 • faciliteaza organizarea muncii și a procesului de învățare pe postul alocat;
 • crearea unui dialog intre practicant si ceilalti angajati bazat pe aplicarea de întrebări, ascultare activă și oferirea de feedback.
 • mentorul faciliteaza legătura între cunostintele teoretice ale practicantului şi practica;
 • oferă un feed-back evaluativ încurajator;
 • discută modalităţile de depăşire a greutăţilor;
 • facilitează identificarea nevoilor de formare profesionala ale practicantului
 • discuta atitudinile si comportamentele angajatilor din intreprindere cu practicantul;
 • incurajeaza practicantul pentru a-si asuma riscuri, pentru a trece peste prejudecati

Stagiile de practica au rolul de a asigura formarea abilităţilor practice intr-un program de formare profesionala de tip diversitate si flexicuritate la locul de munca

Programul de tip diversitate si flexicuritate la locul de munca urmareste sa faciliteze tranzitia cu succes de la statutul de persoana in cautarea unui loc de munca la statutul de angajat prin activitatea de practica.

Pe perioada unui program de practica se vor desfasura operari/executaria sarcini aferente a cel putin 2 locuri de munca din cadrul companiei, posturi de munca diferite din perspectiva continutului profesional.

Partenerul de practica va adopta toata masurile pentru a asigura pana la sfarsitul programului o implicare partiala a practicantului in procesul decizional si acordarea unei autonomii mai largi in realizarea sarcinilor.

In vederea cresterii sanselor de armonizare a activitatii practicantului in cadrul intreprinderii cu problemele personale, partenerul de practica va organiza activitatea de practica in mod flexibil din punct de vedere al orarului.

Elaborat,

Expert incluziune sociala

Petcu Elena