Masa rotundă „Impactul locurilor de muncă generate de economia socială”

Echipa de specialişti din cadrul proiectului FORTIS-FERESTRE DESCHISE INCLUZIUNII SOCIALE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE – POSDRU/168/6.1/S/145650, a continuat să se implice activ în promovarea economiei sociale. Astfel, o parte din membrii echipei de implementare au participat la masa rotundă care a analizat situaţia economiei sociale şi impactul acestui sector pe piaţa muncii.

Consiliul Judeţean Alba, în parteneriat cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, a organizat în data de 27.07.2015, masa rotundă „Impactul locurilor de muncă generate de economia socială”, în cadrul proiectului „Parteneriat pentru integrare”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în Oameni” şi implementat în perioada 01.10.2014-30.09.2015, în regiunea Centru.

Proiectul „Parteneriat pentru integrare” are ca scop promovarea economiei sociale, ca instrument flexibil pentru dezvoltarea economică, durabilă şi incluzivă prin crearea de locuri de muncă pentru persoanele vulnerabile în cadrul structurilor de economie socială.

Printre participanţi s-au numărat şi reprezentanţi ai organizaţiilor aflate în plin proces de implementare a proiectelor finanţate prin Axa prioritară: 6. Promovarea incluziunii sociale, DMI: 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”. 

În cadrul discuţiilor au fost subliniate:

  • Ce prevede Legea economiei sociale?;
  • De ce avem nevoie de economie socială?;
  • Mecanismele de sprijin si finanţare a economiei sociale;
  • Identificarea exemplelor de bune practici în domeniul economiei sociale;
  • Cultivarea spiritului de muncă în rândul persoanelor vulnerabile;
  • Creşterea vizibilităţii activităţilor realizate în cadrul celor 2 structuri de economie socială din comuna Şona şi satul Căpâlna.

De asemenea au fost discutate aspectele legislative privind înfiinţarea Comisiei Naţionale pentru Economia Socială şi provocările apărute în derularea acestor proiecte, în special angajarea si menţinerea în cadrul structurilor de economie socială a persoanelor provenind din grupul ţintă,

D-na Truţa Daniela, manager de proiect a subliniat importanţa gradului de asociativitate în rândul societăţii civile locale pentru o mai bună promovare a economiei sociale ca un instrument viabil de reinserţie în muncă a persoanelor vulnerabile. A comunicat faptul că în cadrul proiectului va fi realizat un studiu privind economia socială.

Dintre rezultatele concrete ale proiectului putem enumera: înfiinţarea unui numar de 2 structuri de economie socială în comuna Şona şi satul Căpâlna, crearea unui numar total de 19 de locuri de muncă,  56 de persoane participante la cursuri de formare profesională şi 56 de persoane beneficiare de servicii de informare, consiliere, mediere, asistenţă antreprenorială.