La 27 de ani, un albaiulian a fost desemnat membru în Consiliul Economic și Social al României

La 27 de ani, Mihai Dragoș a fost desemnat membru în Consiliul Economic și Social al României, fiind susținut de Consiliul Tineretului și de alte 29 de structuri reprezentative din societatea civilă.

Decizia a fost publicată, joi, 24.09.2015, în Monitorul Oficial al României. Printre atribuțiile plenului Consiliului Economic și Social se numără și avizarea proiectelor de acte normative.

Consiliul Economic și Social este instituţie publică de interes naţional definită în cadrul Constituției României, tripartită, autonomă, cu atribut primordial în dezvoltarea dialogului social în România, prin calitatea sa de organism consultativ pentru Parlament şi Guvernul României și de realizare a dialogului tripartit între toate confederațiile patronale și confederațiile sindicale reprezentative la nivel național, precum și organizații ale societății civile, stabilite conform legii. Mai multe informații despre CES pot fi accesate pe site-ul instituției [www.ces.ro]

„Consiliul Economic și Social trebuie revitalizat, cel puțin în privința conectării la tineri și organizații de tineret. Avem în jurul candidaturii CTR o rețea puternică și care își dorește să se asigure că activitatea CES reflectă nevoile generației noastre. Suntem dispuși să investim în acest sens și ne așteptăm să vedem deschidere atât din partea celorlalți membri CES, cât și din partea factorilor de decizie – Mihai Dragoș, Președinte CTR”.

Mihai Dragoș are peste 13 ani de implicare în activități de reprezentare și organizații ale elevilor, studenților și tinerilor, la nivel local, național și ca reprezentant al studenților, respectiv al tinerilor din România în foruri europene și globale de colaborare și reprezentare. Este Președinte al Consiliului Tineretului din România și a fost până în vara anului 2014 Președinte al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). A fost implicat în procese care au influențat sau au generat acte normative precum Statutul Studentului, Metodologia privind funcționarea Centrelor de Consiliere a Carierei, Metodologia de finanțare a universităților, aspecte ce țin de finanțarea educației și multe altele. În prezent, în calitate de președinte CTR, se implică în asigurarea unei implementări adecvate a politicilor publice care vizează tinerii, inclusiv, printre altele, Strategia Națională pentru Tineret, Schema de Garanție pentru Tineri, participarea tinerilor la procese decizionale în societate. Un raport privind activitatea sa în procese de influențare a politicilor publice a fost dat publicității pe pagina web a Consiliului Tineretului din România, alături de informații referitoare la activitatea federației și de lista completă a organizațiilor susținătoare.

Sursa: http://www.ctr.ro/politici/nationale/205-29-de-organiza%C8%9Bii-din-societatea-civil%C4%83-sus%C8%9Bin-candidatura-pre%C8%99edintelui-ctr-pentru-consiliul-economic-%C8%99i-social

Alte linkuri:
Scrisori de susținere
Raport de activitate organizație – Consiliul Tineretului din România
Raport de activitate delegat (influențarea politicilor publice) – Mihai Dragoș
Curriculum Vitae delegat CTR