Institutul de Economie Socială

Lansat în 2012, Institutul de Economie Socială este un program al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile, care cercetează și promovează acest sector cheie ce include organizații cu caracter socio-economic tradiționale cum sunt: asociații, fundații, cooperative, case de ajutor reciproc precum și formele mai noi de economie socială: întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție.

Institutul de Economie Socială este editorul Atlasului Economiei Sociale din România, publicație care oferă indicatori socio-economici de referință privind acest sector în România. Institutul de Economie Socială are și un program de formare (suport de curs complet pentru managementul întreprinderii sociale și cursuri acreditate în domeniu) și consultanță pentru întreprinderi sociale. Formatorii și consultanții IES oferă know-how pentru crearea (start-up) și dezvoltarea de întreprinderi sociale diverse inițiate de ONG-uri, școli, cooperative sau alte forme de asociere a producătorilor agricoli. Prin intermediul paginii web: www.ies.org.ro IES reprezintă una din principalele surse de informații din România cu privire la sectorul economiei sociale.