Informare privind traficul de persoane

Ziua mondială împotriva traficului de persoane se marchează la 30 iulie. A fost proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, prin Rezoluția 68/192, la 18 decembrie 2013, pentru a crește gradul de conștientizare a situației victimelor traficului de ființe umane și pentru promovarea protecției drepturilor lor.

AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE coordonează şi evaluează activităţile de prevenire a traficului de persoane şi monitorizează asistenţa acordată victimelor.

Ce trebuie să cunoşti despre traficul de fiinţe umane:

 Anual, în lume circa 600.000 – 820.000 de persoane sunt traficate peste graniţa de stat, aici nefiind incluse şi cele care sunt traficate în interiorul statelor, număr care poate atinge cifre de milioane;

Circa 70% din numărul persoanelor traficate, sunt femei şi fete, care în mare majoritate sunt impuse să practice prostituţia;

Aproximativ 50% din numărul persoanelor traficate, sunt minori, care sunt exploataţi sexual, muncă silită, sau le sunt preluate organele;

Ce înseamnă trafic de fiinţe umane şi cine pot fi victime ale traficului de fiinţe umane:

Victime ale traficului de fiinţe umane, pot fi persoanele trecute peste graniţa de stat sau transportate în interiorul statului, pentru a fi aduse în stare de sclavie sau servitute. Acest fenomen infracţional are trei elemente caracteristice:

 • recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane;
 • ameninţarea cu folosirea forţei sau diferite forme de constrîngere care nu implică violenţa, precum frauda sau înşelăciunea;
 • exploatarea, în special pentru munca forţată în construcţii, agricultură şi sectorul casnic, dar şi pentru cerşit, prostituţie şi diverse forme de exploatare sexuală.

Victime ale traficului de fiinţe umane pot deveni bărbaţi, femei şi copii !!!!

Cum poate apărea traficul de fiinţe umane:

În multe cazuri, victimelor traficului de fiinţe umane, care pot fi atît femei, bărbaţi, chiar şi copii minori, le sunt promise locuri de muncă avantajoase în străinătate. Ulterior, odată ajunşi la locul de destinaţie, adeseori pe contul traficanţilor, acestea descoperă că sunt “îndatorate” traficanţilor şi prin urmare obligate să muncească pe gratis sau pentru un salariu derizoriu. Femeile şi fetele sunt adesea recrutate ca să lucreze în sectorul serviciilor sau domeniul hotelier, dar sfîrşesc prin a se prostitua, forţate de teamă, “datorii”, dependenţa de droguri sau violenţă.

Care sunt semnele directe ale traficului de fiinţe umane:

 • Recrutarea – presupune atragerea persoanei în situaţie de trafic prin oferte de studii sau locuri de muncă, prin încheierea căsătoriilor fictive, etc.;
 • Transportare – presupune deplasarea persoanei peste hotare, pe jos sau prin utilizarea diferitelor mijloace de transport, adeseori fiind utilizate căile ilegale (păduri, trecerea prin înot a rîurilor, etc.)
 • Transfer – reprezintă transmiterea victimei unei alte persoane prin vînzare-cumpărare, schimb, arendă, transmiterea în contul unei datorii, dăruire sau prin alte tipuri de tranzacţii cu sau fără răscumpărare;
 • Adăpostire – presupune plasarea victimei intr-un loc ascuns pentru a nu fi descoperită de reprezentanţii organelor de poliţie sau de o altă persoană terţă, capabilă să denunţe traficanţii;
 • Ameninţare şi aplicarea violenţei fizice sau psihice;
 • Confiscarea documentelor – presupune sustragerea de la victimă a actelor de identitate, paşaportului, permisului de şedere, ş.a.;
 • Ţinerea persoanei în stare de servitute în scopul achitării unei datorii prestabilite nejustificat – presupune situaţia, în care victima este lipsită de liberate, inclusiv libertate de circulaţie, este ţinută în stare de ostatic pană la momentul achitării de el sau de o persoană terţă a unei datorii legale sau ilegale;
 • Îngrădirea la libera circulaţie – Victima este privată de libertatea circulaţiei sau limitată în a se deplasa doar în perimetrul unei zone restrînse, adesea în scopul evitării contactelor cu alte persoane sau în scopul obţinerii unui randament al muncii maximal;
 • Ameninţarea cu predarea către autorităţi – se aplică de regulă faţă de migraţii ilegali.

Pentru informații și sfaturi in vederea evitarii unei situatii de trafic de persoane, puteti apela:  HelpLine 0 800 800 678 (apel național gratuit) sau 004 021 313 31 00 (apelabil și din strainatate).

 

Cadrul legislativ principal în domeniul traficului de persoane este asigurat de:

– Legea 678 / 2001 privind prevenirea traficului de persoane, amendată prin OUG 79 / 2005 şi aprobată prin Legea 287 / 2005.

– HG 299 / 2003 – regulament de aplicare a Legii 678 / 2001

– HG nr. 1.142/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012–2016 şi a Planului naţional de acţiune 2012–2014 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012–2016

– Legea 211 / 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor

– Legea 682 / 2002 privind protecŢia martorului

– HG 1585 / 2005 pentru organizarea şi funcŢionarea AgenŢiei NaŢionale de Prevenire a Traficului de Persoane şi Monitorizare a AsistenŢei Acordate Victimelor Traficului de Persoane modificată de OUG 1083 / 2005

Acestor acte normative li se adaugă şi legi care din domenii conexe:

– Legea 76 / 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

– Legea 47 / 2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială

– Legea 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

– OUG 68 / 2003 privind serviciile sociale

– L 116 / 2002 privind combaterea marginalizării sociale,

– Legea 272 / 2004 privind protecŢia şi promovarea drepturilor copilului,

– HG 1295 / 2004 privind aprobarea planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii

– HG 1504 / 2004 privind aprobarea planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea abuzului sexual asupra copilului şi a exploatării în scopuri comerciale

– Ordin nr. 123 / 2004 privind aprobarea Planului Naţional de acţiune pentru eliminarea exploatării prin muncă a copiilor

– HG 1443 / 2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora

– Ordin nr. 177 / 2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare privind prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului.

 

Pentru mai multe informaţii accesaţi:

http://www.mfa.gov.md/traficul-fiinte-umane/

http://www.ghidul.ro/anitpmaigov/