GRUP DE LUCRU CU ACTORII RELEVANȚI DIN DOMENIUL ECONOMIEI SOCIALE

FUNDAȚIA PAEM ALBA în parteneriat cu Asociația AUR – Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane, implementează începând cu data de 15.10.2014, proiectul „FORTIS – Ferestre deschise incluziunii sociale pentru persoanele vulnerabile”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

În cadrul proiectului aflat în derulare s-a creat un Grup de lucru cu actorii relevanți din domeniul economiei sociale. Scopul grupului de lucru este studierea legislației în vigoare în domeniul economiei sociale și normele ei de aplicare, identificarea problemelor și a soluțiilor legate de domeniul vizat (discriminare, excluziune sociala, inegalitate de șanse, etc.), identificarea unor exemple de bună practică în domeniu.

În speranţa unor reacţii pozitive la această propunere, cei interesați – reprezentanți ai unor instituții care operează în domeniul social sau al economiei sociale – sunt rugați să solicite înscrierea în cadrul grupului de lucru la adresele de e-mail camelia.brustur@paemalba.ro sau ioana.cioloca@paemalba.ro.

Detalii suplimentare puteți obține de pe site-ul proiectului www.paemfortis.ro sau de la Camelia Brustur, Expert comunicare si informare, Tel.0258/818488, FUNDAȚIA PAEM ALBA.