FUNDATIA-PAEM-LOGO-NOUFUNDAŢIA PAEM ALBA este o organizaţie nonprofit cu tradiţie în mediul neguvernamental local şi regional. Cu o experienţă de peste 19 ani în domeniu. De asemenea FUNDAŢIA PAEM ALBA este promotorul dezvoltării economice şi sociale durabile la nivel regional, prin elaborarea şi implementarea de proiecte în domeniul socio-economic, protecţia mediului înconjurător, participare publică, tineret, politici de educaţie şi de sănătate.

Pe lângă proiectele cu finanţare europeană aflate în implementare, FUNDAŢIA PAEM ALBA oferă o serie de servicii cu caracter permanent dintre care menţionăm:
• informare, consiliere şi mediere a muncii, servicii acreditate în condiţiile legii;
• formare profesională, în domeniile: Manager de proiect, Administrator pensiune turistică, Expert achiziţii publice, Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, Viticultor şi Preparator produse din carne şi peste, toate aceste cursuri fiind autorizate CNFPA;
• servicii sociale
• activităţi de studiere a pieţei şi sondaj;
• activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
• activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice;
• consultanţă în domeniul accesării fondurilor europene şi în managementul proiectelor cu finanţare europeană