FINALIZARE CURS COMPETENȚE SOCIALE ȘI CIVICE

În cadrul proiectului FORTIS – FERESTRE DESCHISE INCLUZIUNII SOCIALE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE, POSDRU/168/6.1/S/145650, FUNDAȚIA PAEM ALBA a organizat în luna iulie cursul de perfecționare Competențe sociale și civice cu participarea persoanelor angajate în instituții publice/private implicate în economia socială.

Participanții, prin intermediul cursului, au dobândit și dezvoltat competențe cu privire la: comunicarea interpersonală, lucrul în echipă, managementul conflictelor și rezolvarea de probleme, autocunoaștere și intercunoaștere, modul de dezvoltare a abilităților de viață.

Durata cursului a fost de 40 de ore și s-a finalizat cu un examen în urma căruia cele 25 de persoane înscrise au absolvit cursul de perfecționare Competențe sociale și civice.