Excluziunea socială a minorităţii rome

Specificul excluziunii sociale la populaţia de romi din România constă tocmai în existenţa unor surse de excluziune care la majoritatea populaţiei nu există (sau sunt întâlnite extrem de rar). Whelan, B.J. şi Whelan, C.T., (1995) vorbesc despre marginalizarea indivizilor pe piaţa muncii ca “factor cauzator sau predispoziţional al excluziunii sociale pentru că el determină reacţii de excludere în lanţ.

Page-1