Logo-FORTIS-300pxProiectul FORTIS – FERESTRE DESCHISE INCLUZIUNII SOCIALE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. Valoarea totală eligibilă a proiectului este estimată la 8,128,102.84 lei, din care finanțare nerambursabilă în suma maximă de 7,965,540.78 lei, echivalentă cu 98.00% din valoarea eligibilă, respectiv cofinanțarea solicitantului în suma maximă de 16,2562.06 lei, echivalentă cu 2.00%. Implementarea proiectului se face de către FUNDAȚIA PAEM ALBA în parteneriat cu ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SPECIALIȘTILOR ÎN RESURSE UMANE BUCUREȘTI și se desfășoară în regiunile: Centru, Nord-Est și București-Ilfov, în județele: Alba, Bacău și București. Proiectul are o durată de 12 luni, respectiv 15.10.2014-14.10.2015.

• Obiectivul general
Facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor defavorizate și promovarea incluziunii sociale a acestor persoane.

• Obiectivele specifice
Valorificarea potențialului de ocupare și de integrare socială a 100 de persoane din grupurile vulnerabile în 12 luni, prin intensificarea măsurilor active și integrate de ocupare durabilă și prin promovarea șanselor egale de acces pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă. Dezvoltarea economiei sociale prin crearea a 8 structuri de economiei socială și prin integrarea pe piața muncii a 31 de persoane din grupurile vulnerabile.

• Obiective operaționale
Informare și conștientizare asupra importanței promovării incluziunii sociale.
Identificarea problemelor și a soluțiilor din domeniul incluziunii sociale și a economiei sociale și analizarea bunelor practici în domeniu.
Transfer de cunoștiințe și bune practici în ceea ce privește structuri de economie socială.
Furnizarea de servicii de informare și consiliere profesională și psihologică și furnizarea de servicii de asistență, mentorat și tutorat.
Consolidarea nivelului de cunoștințe și competențe și a stimei de sine în rândul persoanelor care aparțin unor grupuri vulnerabile.
Furnizarea de programe de formare profesională în domeniul incluziunii sociale personalului din cadrul serviciilor sociale.
Facilitarea accesului egal pe piața muncii a persoanelor care aparțin unor grupuri vulnerabile prin înființarea și dezvoltarea a 8 structuri ale economiei sociale; stimularea spiritului antreprenorial în rândul grupurilor vulnerabile și creșterea oportunităților de ocupare.

• Cui ne adresam ?
proiectul se adreseaza prin activitatile sale, unor categorii de persoane care fac parte din grupuri vulnerabile:
persoane de etnie roma
persoane cu dizabilitați
familii care au mai mult de 2 copii
familii monoparentale
persoane care traiesc din venitul minim garantat

• Activități-Rezultate
A 1. ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE ȘI DE MANAGEMENT
– Managementul proiectului
– Vizibilitatea proiectului
– Vizibilitatea finanțatorului

A2. ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE A INCLUZIUNII SOCIALE
1 campanie de promovare a incluziunii sociale desfășurată;
1 grup de lucru;
1 blog;
1 listă propuneri exemple bune practică identificate;
8 schimburi de bună practică realizate (34 persoane participante la schimb).

A 3. FURNIZARE DE SERVICII INTEGRATE
100 persoane informate și consiliate din care:
– 40 persoane etnie romă
– 15 persoane cu dizabilități
– 10 familii care au mai mult de 2 copii
– 10 familii monoparentale
– 25 persoane care trăiesc din venitul minim garantat
2 sesiuni de training realizate; 20 de persoane instruite fără certificare
4 programe de formare desfășurate; 100 de specialiști și formatori implicați în economia socială participanți la programele de formare (25 persoane /program); 80 persoane certificate; 80 diplome eliberate

A 4. CREAREA A 8 STRUCTURI ALE ECONOMIEI SOCIALE
– 8 structuri de economie socială înființate in domeniile:
Transporturi rutiere de mărfuri
Montaj pavaje și bolțari din beton
Fabricare produse din beton pentru construcții
Producție de piatră cubică din andezi
Servicii de Catering
43 locuri de muncă create în cadrul acestor structuri, din care 31 pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile


MATERIALE PROMOVARE PROIECT

FORTIS – FERESTRE DESCHISE INCLUZIUNII SOCIALE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE

AFIȘ PLIANT
macheta afis-nou 2 pliant A4-bun-noupg1

 

MAPĂ TRICOU PIX
mapa fortis-titlu-modificat pix-tricou fortis pix fortis