FINALIZARE CURS FORMARE MEDIATORI SOCIALI

În cadrul proiectului FORTIS – FERESTRE DESCHISE INCLUZIUNII SOCIALE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE, POSDRU/168/6.1/S/145650, FUNDAȚIA PAEM ALBA a organizat în luna august cursul de perfecționare Mediator social cu participarea persoanelor angajate în instituții publice/private implicate în economia socială.

Mediatorul social, prin activitatea de mediere din perspectivă socială, se implică în problematica socială cu care se confruntă persoane, grupuri, comunităţi defavorizate, în scopul ameliorării situaţiei sociale a acestora şi al facilitării relaţiilor în cadrul triadei individ – familie – comunitate.

La finalizare persoanele participante au dobândit cunoștințe și abilități de mediator pentru:

  • lucrul în echipa multidisciplinară;
  • asigurarea perfecționării profesionale;
  • realizarea planului de intervenție;
  • îndrumarea beneficiarilor în vederea soluționării problemelor legate de aplicarea prevederilor legale;
  • întocmirea dosarelor pentru beneficiarii grupului țintă;
  • asigură legătura beneficiarului cu Autoritățile Locale;
  • monitorizarea și acordarea de sprijin în gestionarea vieții cotidiene a beneficiarului;
  • întocmirea raportului de activitate privind situația beneficiarilor.

Durata cursului a fost de 40 de ore și s-a finalizat cu un examen în urma căruia cele 25 de persoane înscrise au absolvit cursul de perfecționare Mediator social.