Comunicat de presă: ,,FORTIS – Ferestre deschise incluziunii sociale pentru persoanele vulnerabile”

FUNDAȚIA PAEM ALBA în parteneriat cu Asociația AUR – Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane implementează, în perioada 15.10.2014 – 14.10.2015, proiectul ,,FORTIS – Ferestre deschise incluziunii sociale pentru persoanele vulnerabile”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.1 ,,Dezvoltarea economiei sociale”, având ca obiectiv general facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor defavorizate și promovarea incluziunii sociale în regiunile Centru, Nord-Est și București-Ilfov. Proiectul are un buget în valoare totala de 8,128,102.84 RON, din care Asistență financiară nerambursabilă 7,965,540.78 RON, reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului, iar contribuția solicitantului și partenerilor este de 162,562.06 RON, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului.
Proiectul își propune valorificarea potențialului de ocupare și de integrare socială a 100 de persoane din grupurile vulnerabile în 12 luni, prin intensificarea măsurilor active și integrate de ocupare durabilă și prin promovarea șanselor egale de acces pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă. Dezvoltarea economiei sociale se va realiza prin crearea a 8 structuri de economie socială și prin integrarea pe piața muncii a 31 de persoane din grupurile vulnerabile. Toate aceste acțiuni vor stimula dezvoltarea economică locală, capitalul social si cultural al comunității.
Rezultatele anticipate ale proiectului sunt: 100 de persoane consiliate; 20 persoane beneficiare de stagii de mentorat/tutorat; 20 de persoane instruite în cadrul a 2 sesiuni de training; 4 programe de formare desfășurate; 100 de specialiști și formatori implicați în economia socială participanți la programele de formare (25 persoane /program); 8 Structuri de economie socială înființate si funcționale; 43 de locuri de muncă create și menținute (dintre care 31 pentru persoane din grupuri vulnerabile); 31 de persoane beneficiare de servicii de consiliere/orientare; instruire (integrați).
Conferința de lansare a proiectului ,,FORTIS – Ferestre deschise incluziunii sociale pentru persoanele vulnerabile” va avea loc vineri, 28.11.2014, începând cu ora 10:00, la sediul FUNDAȚIEI PAEM ALBA Sala de conferințe situată pe strada Bucovinei, nr. 6, Alba Iulia.
Detalii suplimentare privind proiectul puteți obține de la Camelia Brustur, Expert comunicare si informare Tel.0258/818488, FUNDAȚIA PAEM ALBA.