COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT

Investește în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenție 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”
Titlul proiectului: „FORTIS – Ferestre deschise incluziunii sociale pentru persoanele vulnerabile”
Contract nr. POSDRU/168/6.1/S/145650
Data: 5 octombrie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ
„FORTIS – Ferestre deschise incluziunii sociale pentru persoanele vulnerabile”
Contract nr. POSDRU/168/6.1/S/145650

FUNDAȚIA PAEM ALBA marchează luni 5 octombrie, închiderea oficială a proiectului „FORTIS – Ferestre deschise incluziunii sociale pentru persoanele vulnerabile”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.1 ,”Dezvoltarea economiei sociale”.

Proiectul se implementează în parteneriat de către FUNDAȚIA PAEM ALBA și Asociația AUR – Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane în perioada 15.10.2014 – 14.10.2015.

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor defavorizate și promovarea incluziunii sociale a acestor persoane.
Valoarea totală a proiectului este de 8.128.102,84 RON, din care asistență financiară nerambursabilă 7.965.540,78 RON, reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului, iar contribuția solicitantului și partenerului este de 162.562,06 RON, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

 Grupul țintă vizat este format din categorii de persoane care fac parte din grupuri vulnerabile:
 persoane de etnie romă
 persoane cu dizabilități
 familii care au mai mult de 2 copii
 familii monoparentale
 persoane care trăiesc din venitul minim garantat
Principalele activități ale proiectului:
 promovarea incluziunii sociale
 furnizarea de servicii integrate
 crearea și funcționarea a 8 structuri ale economiei sociale.

Conferința de finalizare a proiectului „FORTIS – Ferestre deschise incluziunii sociale pentru persoanele vulnerabile” va avea loc luni, 5 octombrie 2015, începând cu ora 10:00, la sediul FUNDAȚIEI PAEM ALBA, sala de conferințe situată pe strada Bucovinei, nr. 6, Alba Iulia.
Detalii suplimentare privind proiectul puteți obține de la Camelia Brustur, Expert comunicare și informare Tel.0258/818488, FUNDAȚIA PAEM ALBA.