Charles Gide-precursor al economiei sociale

Conform unei publicații a Comisiei Europene (EC, Introduction to Corporate Social Responsibility for Small&Medium-Sized Entreprises, f.a.), sursa de inspirație a economiei sociale contemporane are la bază ideile filosofice ale secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, în structurile sociale și relațiile de muncă de tipul ”falansterelor” lui Fouriersau ”satelor lui Owen”, ori în ”republica cooperatistă” a lui Charles Gide, menite să răspundă nu nevoilor indivizilor, ci ale claselor, pregătind astfel conștiința socială pentru revoluția proletară.

Charles Gide (1847 – 1932) în locul revoluţiei sociale, a propus evoluţia comunităţilor locale, a statelor şi, în final, a întregii lumi într-o largă               «republică cooperatistă». Se propuneau ca mijloace de atingere a acestui obiectiv auto-ajutorarea, auto-organizarea societăţii, asocierea socială şi altele, toate acestea efectuate pe bază de voluntariat. Această viziune denumită “pan cooperatism” era desigur, o utopie dar a evidenţiat rolul auto-organizării sociale, al democraţiei, al solidarităţii, al justiţiei sociale.

Charles Gide a propus o schemă tripartită de clasificare a economiei, ca economie politică pură sau aplicată şi economie socială, unde cea din urmă reprezenta ştiinţa „realităţii” concrete, spre deosebire de economiile politice, ce aveau caracter teoretic şi axiomatic. Pe de o parte avem, crede Gide, neutralitate şi abstracţiune, pe de alta, concreteţe şi perspectivă morală (Gide, 1905). De mai mare importanţă decât aceste clasificări – cu semnificaţie mai curând strategică decât ştiinţifică sau teoretică – este tipul de investigaţie şi zona de realitate socială pe care economia socială ar trebui să o acopere. Ea studiază, ne spune Ch. Gide, raporturile voluntare, contractuale, cvasicontractuale sau legale în care intră oamenii pentru a-şi asigura „un viitor mai sigur, o viaţă mai uşoară”, o justiţie „mai binevoitoare şi mai dreaptă” decât cea „ce are ca simbol balanţa negustorului” (Gide, 1905: 12).

În România, lucrările lui Gide au fost traduse de Grigore Alexianu şi au fost una dintre sursele importante ale discuţiilor despre a treia cale ce au prins o perioadă socială asemănătoare celei ruseşti – emergenţa unor reţele de specialişti, de experţi ai socialului, ce avea să capete greutate şi influenţă în perioada interbelică, perioadă când, de altfel, discuţiile despre economia socială cunosc un regres la nivelul întregii Europe. Chiar Gide încearcă să îşi adapteze teoriile contextelor est-europene, accentuând, în prefaţa la ediţia românească a cursului său de Economie politică, importanţa bunurilor şi proprietăţilor comune în conturarea economiei sociale.

Surse: http://www.universalis.fr/encyclopedie/charles-gide/

https://prezi.com/yt5kj-jdlavg/ce-este-economia-sociala/