Centrul Social de Urgenţă Alba

Aşezământul Social „Filantropia Ortodoxă din gara CFR Alba Iulia” – Centrul Social de Urgenţă Alba (denumit în continuare CSUA) este o instituţie de asistenţă socială, înfiinţată de Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Alba Iulia, preluată în administrare de la data de 01.01.2009 de Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. Centrul funcţionează prin parteneriatul dintre Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Serviciul Public de Asistenţă Socială Alba.

Centrul Social de Urgenţă Alba este o unitate pentru persoane care se confruntă cu riscul excluderii şi marginalizării sociale, fără personalitate juridică, aflată în structura Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.

CSUA furnizează servicii sociale de primire, de tip pensiune,  găzduire temporară şi cantină socială, consiliere socială, suport emoţional, informare, orientare şi integrare socio – profesională, asistenţă medicală şi îngrijire, ajutor material sau financiar, după caz, asistenţă moral – religioasă fără discriminare pe motive de confesiune, etnie sau gen.

            CSUA îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare aprobat prin Hot. Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, a normelor şi standardelor în vigoare pentru persoanele vârstnice, persoane cu handicap sau persoane fără adăpost.

CSUA  îşi desfăşoară activitatea în raza municipiului Alba Iulia. Coordonarea administrativă a CSUA este asigurată de către conducerea Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.

 

Beneficiari ai Centrului pot fi următoarele categorii de persoane:

 • persoane fără adăpost identificate pe stradă, în parcuri, în gări, scări de bloc, clădiri aflate în construcţie, maşini abandonate, canale etc.;
 • persoane care au pierdut locuinţa din diverse motive şi nu au resursele materiale şi financiare necesare asigurării alteia şi nici nu beneficiază de alte servicii sociale care acordă găzduire;
 • vârstnici abandonaţi de propria familie şi ale căror resurse financiare şi personale sunt insuficiente;
 • tineri proveniţi din case de tip familial;
 • victime ale violenţei domestice care necesită adăpost de urgenţă (3 zile) până la constituirea completă a dosarului necesar acceptului intrării în adăpostul specializat al Primăriei;
 • victime ale traficului de persoane umane;
 • foşti deţinuţi, respinşi de familie şi lipsiţi de sprijinul societăţii.

            În cadrul CSUA se pot acorda trei tipuri de servicii sociale (de tip A, B, C) în funcţie de perioada în care beneficiarul este primit în Centru, astfel:

I. SERVICII DE TIP A
 • cazare pe timpul nopţii;
 • oferirea de hrană;
 • acordarea de îmbrăcăminte;
 • suport afectiv (emoţional);
 • protecţie – 24h în interiorul Centrului;
 • informare asupra situaţiilor de risc şi drepturilor sociale;
 • orientare către instituţiile abilitate pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă;
 • prelucrarea normelor de igienă;
 • deparazitare;
 • igienizare;

 II. SERVICII DE TIP B

 • prevenirea comportamentelor deviante;
 • explorarea problemelor emoţionale;
 • identificarea intereselor profesionale;
 • orientare profesională;
 • facilitarea obţinerii actelor de identitate;
 • acompaniament la nevoie;
 • supravegherea stării de sănătate;
 • monitorizarea parametrilor fiziologici;
 • îngrijirea plăgilor;

 

Serviciile de tip B le includ şi pe cele de tip A.

 

III. SERVICII DE TIP C

 • restabilirea relaţiilor cu familia;
 • servicii spirituale şi de catehizare;
 • mediere în muncă;
 • prevenirea dependenţei;
 • îndrumarea şi însoţirea beneficiarilor pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea obţinerii actelor de încadrare într-un grad de handicap;
 • informarea, consilierea şi orientarea beneficiarilor în vederea întocmirii dosarului de pensie;
 • dezvoltarea deprinderilor pentru o viaţă autonomă;
 • mediere pentru obţinerea unui domiciliu;
 • facilitarea înscrierii la medicul de familie.

Serviciile de tip C le includ şi pe cele de tip A şi B.