Centrul de Recuperare în Regim de Zi pentru Copii cu Dizabilități ”Prietenii Mariei Beatrice“

Centrul de Recuperare în Regim de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Prietenii Mariei Beatrice” este o unitate de asistență socială, care funcționează în regim de zi, fără personalitate juridică, aflat în structura Complexului de Servicii Socio-Medicale Maria Beatrice, înființat de Asociația Non-Guvernamentală Maria Beatrice prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației Non-Guvernamentale Maria Beatrice nr. 02/2011, având sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60, jud. Alba. Centrul și-a început activitatea la 1 martie 2012.

Centrul de Recuperare în Regim de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Prietenii Mariei Beatrice” furnizează servicii socio-medicale pentru copii cu dizabilități generate de afecțiuni neuromotorii, osteoarticulare și musculare, temporare sau permanente, precum și derularea de programe de prevenție,  recuperare pre și postoperatorie datorate unor traumatisme la nivel muscular, osos sau nervos, diagnostic și suport pentru aceste categorii de beneficiari.

   Beneficiarii serviciilor socio-medicale asigurate în cadrul centrului sunt:

 • Copii cu dizabilități neuromotorii și osteoarticulare din familii sau din instituții de protecție socială cu vârste cuprinse între 3 luni și 18 ani.
 • Instituții de asistență socială care găzduiesc și îngrijesc copii cu dizabilități neuromotorii.
 • Elevi și tineri din unități de învățământ de toate gradele, beneficiari de programe de prevenție și depistare precoce a afecțiunilor neuromotorii și osteoarticulare,
 • Unități de asistență socială care asigură servicii complementare pentru copii cu dizabilități.

     Obiectivele centrului sunt:

 • abilitare, recuperare, reabilitare, după caz şi întreţinere zilnică într-un cadru de viaţă favorabil creşterii şi recuperării copilului cu dizabilități,
 • asistență și îngrijire,
 • consiliere psihologică pentru copii și familiile acestora,
 • activități educative,
 • socializarea și petrecerea timpului liber,
 • evaluarea iniţială şi reevaluarea pe parcurs a potenţialului de recuperare a dizabilității sau după caz, a reabilitării copilului şi stabilirea parcursului terapeutic adecvat,
 • urmărirea, monitorizarea şi evaluarea sistematică a evoluţiei copilului.

      Serviciile socio-medicale furnizate beneficiarilor Centrului de Recuperare în Regim de Zi pentru Copii cu Dizabilități ”Prietenii Mariei Beatrice” sunt:

 • Kinetoterapie,
 • Hidrokinetoterapie,
 • Mecanoterapie,
 • Masaj,
 • Împachetări cu parafină,
 • Psiho-ergoterapie,
 • Logopedie
 • Medical Interactive Rehabilitation Assistant (M.I.R.A.) – terapie ocupațională virtuală.

      Asociația Non-Guvernamentală Maria Beatrice este acreditată ca furnizor de servicii sociale, iar Centrul este dotat cu aparatură necesară desfășurării procedurilor de recuperare psiho-neuromotorie si de echipa pluridisciplinară pentru furnizarea serviciilor la standarde de calitate. Serviciile socio-medicale acordate de centru se realizează de personal calificat, având diverse responsabilități și competențe conforme atribuțiilor specifice domeniului de activitate. Structura personalului este formată din următoarele categorii:

 • Personal administrativ din care:

– personal de conducere: director, director adjunct,

– consilier juridic,

– contabil,

– asistent social,

– referent,

– îngrijitor curățenie,

 • Personal de specialitate:

– medic de recuperare-medicină fizică și balneologie,

– asistent medical,

– kinetoterapeut,

– psiholog,

– profesor cultură fizică medicală,

– terapeut ocupațional,

– logoped,

– maseur.