Ce este Economia Sociala?

Ce este Economia Sociala?

Economie sociala

Economia sociala (numita si „economie solidara” sau „al treilea sector) s-a dezvoltat din necesitatea de a gasi solutii noi, inovatoare unor probleme sociale, economice sau de mediu  ale comunitatilor si pentru satisfacerea nevoilor membrilor comunitatii care sunt ignorate sau insuficient acoperite de sectorul public sau privat.

Economia sociala include forme diverse de organizare si/sau juridice cum ar fi: cooperativele, societatile mutuale, asociatiile, fundatiile etc.
Desi exista diferente de la tara la tara, peste tot in Uniunea Europeana exista entitati comparabile care au aceleasi caracteristici, chiar daca acestea nu sunt descrise ca facand parte din „economia sociala” si nu sunt reglementate juridic in toate statele membre.

Scopul principal al economiei sociale, in comparatie cu scopul economiei de piata, nu este obtinerea de profit, ci consta in imbunatatirea conditiilor de viata si oferirea de noi oportunitati pentru persoanele dezavantajate sau facand parte din categorii vulnerabile.

Economia sociala acorda prioritate unui model de intreprindere (intreprindere de economie sociala)* care nu se poate caracteriza prin dimensiuni sau prin sectoarele in care isi desfasoara activitatea, ci prin respectarea unor valori comune printre care se numara:

 • suprematia participarii actorilor sociali, a persoanei si a obiectivelor sociale asupra capitalului;
 • apararea si aplicarea principiului solidaritatii si al responsabilitatii;
 • comuniunea intre interesele membrilor utilizatori si interesul general;
 • controlul democratic exercitat de membri organizatiei/ intreprinderii;
 • adeziunea voluntara si deschisa;
 • autonomia de gestiune si independenta fata de autoritatile publice;
 • alocarea celei mai mari parti a excedentului pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabila si de furnizare de servicii membrilor in conformitate cu interesul general.

In acelasi timp, intreprinderile de economie sociala joaca un rol important in sprijinirea obiectivelor stabilite prin politicile guvernamentale, astfel:

 • ajutand la cresterea productivitatii si competitivitatii;
 • contribuind la dezvoltarea unei societati inclusive si participative;
 • incurajand si abilitand membrii comuniatii sa participe la rezolvarea unor probleme locale;
 • oferind o noua modalitate de furnizare a serviciilor publice.

In 2002, in cadrul Conferintei Europeane Permanenta a Cooperativelor, Mutualitatilor, Asociatiilor si Fundatiilor  a fost propusa urmatoarea definitie a sectorului economiei sociale:

“Organizatiile Economiei Sociale sunt actori economici si sociali activi în toate sectoarele care se caracterizeaza în principal prin scopurile si prin forma lor specifica de antreprenoriat. Economia sociala include organizatii cum sunt cooperativele, mutualele, asociatiile si fundatiile. Aceste întreprinderi sunt deosebit de active în anumite domenii cum ar fi protectia sociala, serviciile sociale, sanatatea, bancile, asigurarile, productia agricola, serviciile de proximitate, educatie si formare, cultura, sport si activitati recreative.” (Carta principiilor Economiei Sociale, CEP – CMAF Conferinta Europeana Permanenta a Cooperativelor, Mutualitatilor, Asociatiilor si Fundatiilor, 2002).

Sursa: http://www.ies.org.ro/ce-este-economia-sociala-1