Campanie de promovare a incluziunii sociale desfășurată la Asociaţia SM SPEROMAX ALBA

Activitatea a constat în informarea specialiştilor Asociaţiei SM SPEROMAX ALBA privind măsurile de combatere a excluziunii sociale și promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.

Asociaţia SM SPEROMAX ALBA  este o asociaţie non-profit, neguvernamentală şi apolitică. A fost înfiinţată în 01.10.2007 de un grup de pacienţi de scleroză multiplă în vederea sprijinirii persoanelor diagnosticate şi a membrilor de familie.

În cadrul întâlnirii au fost puse la dispoziţia participanţilor materialele elaborate în cadrul proiectului, cu privire la combaterea excluziunii sociale prin promovarea politicilor de incluziune socială. În acest sens au fost dezbătute aspectele privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. Astfel s-a subliniat faptul că identificarea nevoilor specifice ale acestor grupuri vulnerabile este un element cheie în implementarea de politici de incluziune socială eficiente. Din cauza faptului că acestea se confruntă cu probleme specifice pentru care este posibil ca politicile generale să nu furnizeze soluţii, trebuie implementate servicii integrate şi particularizate pentru a intensifica participarea socială sau economică a acestora (în special cu ajutorul serviciilor publice de asistență socială).

Una din șase persoane din Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă aproximativ 80 de milioane de persoane, are un handicap al cărui grad variază între ușor și grav. Peste o treime dintre persoanele cu vârsta de peste 75 de ani au handicapuri care le impun anumite restricții. Se preconizează că numărul acestora va crește odată cu îmbătrânirea progresivă a populației UE. Majoritatea acestor persoane sunt împiedicate, mult prea frecvent, să participe pe deplin în cadrul societății și al economiei din cauza unor obstacole fizice sau de altă natură, precum și din cauza discriminării.

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) solicită Uniunii Europene să combată orice discriminare pe motiv de handicap în definirea şi punerea în aplicare a politicilor şi acțiunilor sale (articolul 10) și îi conferă puterea de a adopta legislație în vederea combaterii unei astfel de discriminări (articolul 19).

Participarea deplină economică și socială a persoanelor cu handicap este esențială pentru succesul Strategiei Europa 2020 a UE în promovarea unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii. Construirea unei societăți din care nimeni nu este exclus oferă oportunități de piață și stimulează inovația.

Încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi se face în conformitate cu legislaţia generală a muncii. Orice persoană cu dizabilităţi (posesoare a unui certificat de încadrare într-un grad de handicap) poate fi încadrată în muncă, conform pregătirii lor profesionale şi capacităţii de muncă (Lg. 448/2006. art. 77, al. 1) . În Romania 4 % dintre persoanele cu dizabilități lucrează.

Facilităţi pentru angajatori

Pentru angajatorii care se încadreză în prevederile legale, o parte dintre cheltuielile suplimentare generate de angajarea unei persoane cu dizabilităţi sunt deductibile de la calculul profitului impozabil:

  • cheltuielile pentru adaptarea locului de muncă sau cele efectuate pentru achiziţionarea utilajelor de producţie destinate persoanei cu dizabilităţi,
  • cheltuielile legate de transportul acestor persoane de la domiciliu la locul de muncă, transportul materiilor prime şi al produselor de la domiciliul persoanei cu dizabilităţi angajate pentru muncă la domiciliu conform Legii 448/2006, art. 77, al. 2.
  • Cheltuielile specifi ce de pregătire, formare şi orientare profesională şi de încadrare în muncă a persoanelor cu dizabilităţi sunt deductibile din bugetul asigurărilor de şomaj pe care îl plăteşte angajatorul către bugetul de stat. (Lg. 448/2006. art. 84, lit. c.)

De asemenea li se acordă o subvenţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu dizabilităţi într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.

Angajatorii care nu au această obligaţie primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană cu dizabilităţi angajată o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţa în vigoare ( pentru 2014 este 500 lei conf art. 85 alin.2 Legea 76/2002, dacă încadrează în muncă pe o perioadă nedeterminată şi menţin raporturile de muncă cel puţin 2 ani.

Angajatorii vor trebui să-şi revizuiască metodele de angajare pentru a se asigura că nu au o conduită discriminatorie directă sau indirectă în niciuna din etapele contractului de muncă, de la angajare şi până la rezilierea acestuia.

Pentru mai multe informaţii accesaţi www.smalba.ro