Campanie de incluziune socială desfăşurată la Primăria Stremţ

Activitatea a constat în informarea privind măsurile de combatere a excluziunii sociale și a politicilor de promovare a incluziunii sociale în rândul specialiştilor din cadrul Primăriei Comunei Stremţ.

Primăria Comunei Stremţ este o instituţie publică, cu personalitate juridică, care soluţionează şi gestionează în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, treburile publice din comună, în condiţiile legii.

În cadrul întâlnirii au fost dezbătute aspectele legislative din domeniul incluziunii sociale şi economiei sociale. S-a subliniat faptul că excluziunea socială şi combaterea sărăciei necesită o abordare pe tot parcursul vieţii. În acest sens au fost prezentate modalităţi pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile, indiferent de originea socială, prin dotarea lor cu abilităţile, cunoştinţele şi experienţa necesare pentru a-şi atinge pe deplin potenţialul individual, pentru a dobândi încredere în sine şi în forţele proprii, şi pentru a deveni responsabile şi contribuabile la dezvoltarea societăţii. Discuţiile s-au axat pe rolul important pe care economia socială îl are în dezvoltarea locală şi includerea în societate şi pe piaţa muncii a persoanelor celor mai dezavantajate. Au fost prezentate cele 8 structuri de economie socială din cadrul proiectul FORTIS-FERESTRE DESCHISE INCLUZIUNII SOCIALE PENTRU PERSOANELE VULNERABILE şi locurile de muncă create pentru persoanele mai slab calificate şi persoanele cu handicap. D-nul primar  Traian Ştefan Popa a precizat că angajarea persoanelor vulnerabile în structuri de economie socială reprezintă o alternativă pentru sistemul de asistenţă socială şi un instrument eficient în lupta de reducere a excluziunii sociale. A menţionat că două structuri de economie socială din localităţile Stremţ şi Călan se bucură de susţinere din partea primăriei.

Au fost puse la dispoziţia participanţilor documentele elaborate în cadrul proiectului privind reglementările legislative din domeniul incluziunii şi economiei sociale.