ANUNȚ

FUNDAȚIA PAEM ALBA în parteneriat cu Asociația AUR – Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane, anunță demararea procedurii de înființare a 8 structuri de economie socială în cadrul proiectului „FORTIS – Ferestre deschise incluziunii sociale pentru persoanele vulnerabile”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. Domeniile de activitate ale Structurilor de economie socială care se vor înființa prin proiect sunt:

  • Transporturi rutiere de mărfuri în localitatea Sântimbru.
  • Montaj pavaje și bolțari din beton în localitatea Sântimbru.
  • Fabricare produse din beton pentru construcții în localitatea Alba Iulia și comuna Cergău.
  • Producție și montare de piatră cubică din andezit în comuna Almașu Mare.
  • Servicii de Catering în localitățile Bacău și București.

Structurile de economie socială înființate vor crea locuri de muncă la nivel local și oportunități de angajare pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, stimulând astfel dezvoltarea economică locală.

Detalii suplimentare privind proiectul puteți obține de la Camelia Brustur, Expert comunicare și informare Tel.0258/818488, FUNDAȚIA PAEM ALBA.