ANUNȚ DE PRESĂ

Investește în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenție 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”
Titlul proiectului: „FORTIS – Ferestre deschise incluziunii sociale pentru persoanele vulnerabile”
Contract nr. POSDRU/168/6.1/S/145650

 

„FORTIS – Ferestre deschise incluziunii sociale pentru persoanele vulnerabile”
Contract nr. POSDRU/168/6.1/S/145650

FUNDAȚIA PAEM ALBA în parteneriat cu Asociația AUR – Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane, anunță finalizarea proiectului „FORTIS – Ferestre deschise incluziunii sociale pentru persoanele vulnerabile”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.1 ,”Dezvoltarea economiei sociale”.

Obiectivul general al proiectului a vizat facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor defavorizate și promovarea incluziunii sociale a acestor persoane.

Principalele rezultate obținute la finalizarea proiectului sunt:

 • 1 campanie de promovare a incluziunii sociale desfășurată – 31 de evenimente realizate
 • 1 grup de lucru – 48 de instituții incluse în grup
 • 1 blog de lucru pe site-ul proiectului www.paemfortis.ro
 • 8 schimburi bună practică realizate
 • 170 persoane consiliate, din care: 80 persoane de etnie romă/21 persoane cu dizabilități/34 familii care au mai mult de 2 copii sau familii monoparentale/35 persoane care trăiesc din venitul minim garantat
 • 20 persoane care beneficiază de stagii de mentorat/tutorat (instruite, integrați)
 • 2 sesiuni de training realizate /20 persoane instruite fără certificare (integrați)
 • 4 programe de formare desfășurate
 • 100 de specialiști și formatori implicați în economia socială participanți la programele de formare (25 persoane/program)/99 persoane certificate/99 diplome eliberate
 • 8 SES înființate și funcționale
 • 43 de locuri de muncă create și menținute (dintre care 31 pentru persoane vulnerabile)
 • 31 persoane beneficiare de servicii de consiliere/orientare/instruire (integrați)

Valoarea totală a contractului de finanțare a fost de 8.128.102,84 RON, din care asistență financiară nerambursabilă 7.965.540,78 RON, reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului, iar contribuția solicitantului și partenerului este de 162.562,06 RON, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului.